airplast

Πολιτική ποιότητας και ασφάλειας τροφίμων

Η χάραξη της Πολιτικής Ποιότητας και Ασφάλειας Τροφίμων και ο καθορισμός των αντικειμενικών Ποιοτικών Στόχων και Στόχων για την ασφάλεια των τροφίμων για τα παραγόμενα από την Εταιρεία προϊόντα, καθώς και ο υψηλός διοικητικός έλεγχος της εφαρμογής της Πολιτικής και της επίτευξης των στόχων, ανήκει στις Αρμοδιότητες του Υπευθύνου της Εταιρείας.

  • Να ικανοποιούμε τις προσδοκίες των πελατών μας μέσω της πρόληψης σφαλμάτων σε κάθε επίπεδο των λειτουργιών της Εταιρείας και η συνεχής βελτίωση και έλεγχος της καταλληλότητας του Συστήματος Διαχείρισης Ποιότητας και Ασφάλειας Τροφίμων τα οποία εφαρμόζουμε, με σκοπό, την συνεχή βελτίωση των παρεχομένων προϊόντων και υπηρεσιών.
  • Να επιτυγχάνουμε τις απαιτούμενες προδιαγραφές (είτε αυτές είναι απόρροια συμμόρφωσης με τις νομικές και κανονιστικές απαιτήσεις και με τις διμερώς συμφωνημένες απαιτήσεις των πελατών για την ποιότητα και ασφάλεια τροφίμων, ή προδιαγραφές οι οποίες καλύπτουν τα παραπάνω και θέτονται από το Διοικητικό Συμβούλιο της Εταιρείας).
  • Να θέτουμε, ανασκοπούμε και επανασχεδιάζουμε τους Αντικειμενικούς Στόχους Ποιότητας και Ασφάλειας Τροφίμων.
  • Να προλαμβάνουμε την εμφάνιση μη συμμορφώσεων.
  • Να βελτιώνουμε συνεχώς όλα τα επίπεδα λειτουργίας της Εταιρείας μας από την υλοποίηση μέχρι την ολοκλήρωση των έργων, μέσω τακτικών ανασκοπήσεων του Συστήματος Διαχείρισης Ποιότητας και Ασφάλειας Τροφίμων και αξιολογήσεων της αποτελεσματικότητας των Διεργασιών.
  • Να ικανοποιούμε τις απαιτήσεις του πελάτη μας ακόμα και πέρα από τις προσδοκίες του μέσω της εφαρμογής μεθόδων ενεργητικής προσέγγισης στοχεύοντας στην αύξηση της ικανοποίησής του.
  • Να αντιμετωπίζει κατάλληλα τα θέματα επικοινωνίας.
  • Να διασφαλίζει την επαγγελματική επάρκεια του προσωπικού όσον αφορά την ποιότητα και την υγιεινή και ασφάλεια τροφίμων.

Η εταιρεία για την ορθή εφαρμογή του συστήματος ποιότητας αλλά και την καλύτερη ανταπόκριση στους ορισμένους στόχους, αναγνωρίζει τα ενδιαφερόμενα μέρη και τις ανάγκες τους, ενώ για την ασφαλή συνέχεια της αποτελεσματικής λειτουργίας της έχει αναπτύξει πλήρες σχέδιο αξιολόγησης και διαχείρισης κινδύνων.

Η ευθύνη της Εφαρμογής της Πολιτικής Ποιότητας και Ασφάλειας Τροφίμων και της υλοποίησης όλων των απαραίτητων μέτρων για την επίτευξη των προκαθορισμένων στόχων, καθώς και ο σχεδιασμός, ο τακτικός συντονισμός, η παρακολούθηση και ο έλεγχος της εφαρμογής του Συστήματος Διαχείρισης Ποιότητας και Ασφάλειας Τροφίμων, ανατίθεται στον Υπεύθυνο Διαχείρισης Ποιότητας και Ασφάλειας Τροφίμων της Εταιρείας, υπό την εποπτεία του Υπευθύνου της Εταιρείας.

Όλο το στελεχιακό προσωπικό της Εταιρείας αναλαμβάνει από την έναρξη ισχύος του παρόντος εδαφίου να κοινοποιείται, εφαρμόζεται και τηρείται σε όλα τα επίπεδα οργάνωσης της Πολιτική Ποιότητας και Ασφάλειας Τροφίμων της Εταιρείας στο προσωπικό ευθύνης του, να την αναλύσει και να την εξηγήσει.

Εκ της Διοικήσεως

Γιάννης Ρέσκος